Oferta

Konsultacja psychologiczna

Konsultacja psychologiczna jest pierwszym krokiem rozpoczynającym pracę w gabinecie psychologicznym. Może w niej uczestniczyć jedna osoba, para lub rodzina.
Jest obowiązkowym punktem mającym na celu poznanie przez psychologa aktualnej sytuacji życiowej
i emocjonalnej osoby zgłaszającej się po pomoc. Podczas konsultacji psycholog zbiera informacje, które są niezbędne do określenia przyczyny problemów z jakimi boryka się dana osoba. 

Porada psychologiczna

Porada psychologiczna polega na zaciągnięciu opinii specjalisty, kiedy znajdujemy się w  trudnej sytuacji. Porada ma na celu rozpoznanie problemu, poszukaniu rozwiązań oraz zaplanowanie konkretnych możliwych działań. Porada może dotyczyć takich kwestii jak:

  • trudności wychowawcze i szkolne dotyczące dzieci i młodzieży,
  • trudności w radzeniu sobie z życiowymi zmianami,
  • problemy rodzinne
  • problemy w przezwyciężaniu trudności życiowych

Terapia rodziny

Terapia rodziny to forma pomocy psychologicznej nakierowana na rozwiązanie konfliktów rodziny oraz odbudowaniu więzi pomiędzy jej członkami. Ma na celu zidentyfikowanie problemów oraz sposobów na ich rozwiązanie. Terapia rodziny jest wskazana wówczas, gdy relacje między jej członkami są zaburzone, towarzyszą temu częste konflikty, w trudnych sytuacjach życiowych takich jak: śmierć bliskiej osoby, rozwód, separacja,  traumatyczne wydarzenia.

Trening Umiejętności Społecznych

TUS to forma grupowych zajęć psychoedukacyjnych mająca na celu naukę szeroko rozumianych zachowań akceptowanych społecznie. Trening przeznaczony jest dla dzieci nieśmiałych, agresywnych, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, z całościowymi zaburzeniami rozwoju ale również dla wszystkich, które borykają się z różnymi problemami w funkcjonowaniu społecznym.

Celem treningu jest nauka takich umiejętności jak:
- nawiązywanie i podtrzymanie kontaktu z drugą osobą,
- rozpoznawanie i odczytywanie emocji zarówno swoich jak i innych osób,
- adekwatne radzenie sobie z trudnymi emocjami,
- odczytywanie sygnałów niewerbalnych,
- radzenie sobie z porażką,
- czekanie na swoją kolej

Zajęcia odbywają się w formie zabawy poprzez odgrywanie scenek i ćwiczeń aktywizujących – w związku z tym są one bardzo atrakcyjne dla uczestników. Doświadczenia zdobyte podczas zajęć wzmacniają poczucie własnej wartości i dają motywację do dalszej pracy. Grupy zajęciowe są dobierane ze względu na wiek oraz na podstawie wcześniejszych indywidualnych konsultacji z rodzicami.

Grupy rozpoczynają zajęcia po zebraniu odpowiedniej liczby chętnych do uczestnictwa.

Kontakt

ADRES

ul. Powstańców Styczniowych 2
62-510 Konin

TELEFON

+48 663 808 067

Napisz wiadomość

Please enter your name.
Please enter a valid email.
Please enter a valid phone number.
Please enter a message.